^
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Kto jest online

Dzisiaj14
Wczoraj87
Tygodniowo101
Miesięcznie1167
W sumie233184

Visitor Info

  • Adres IP 54.172.135.8
  • Browser: unknown
  • Browser Version: unknown
  • Operating System: unknown

Online

1
Online

wtorek, 18, styczeń 2022 04:39
godlo2

Krąg tematyczny: Każdy ma swój dom

Cele ogólne

• wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności higienicznych i samoobsługowych

• rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach ruchowych

• rozwijanie motoryki małej

• wdrażania do rozpoznawania i nazywania emocji

• wdrażanie do kontrolowania swoich emocji w sposób umożliwiający adaptację w nowym otoczeniu

• kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej

• kształtowanie umiejętności współdziałania w sytuacjach zabawowo-zadaniowych

• kształtowanie umiejętności przestrzegania ustalonych reguł

• wyrabianie nawyku poszanowania zabawek

• zdobywanie orientacji w położeniu (przede mną, za mną) i kierunku ruchu przedmiotów (z boku, z prawej, z lewej, przed siebie, w tył)

• rozwijanie sprawności manualnej poprzez tworzenie budowli z klocków

 

Krąg tematyczny: Gdzie jest mój dom, gdzie jest moje przedszkole

Cele ogólne

• wdrażanie do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności higienicznych

• doskonalenie czynności samoobsługowych

• wdrażanie do uczestnictwa w zabawach ruchowych, dbanie o zachowanie prawidłowej postawy ciała

• rozwijanie motoryki małej

• kształtowanie poszanowania emocji swoich i innych

• motywowanie do czynnego brania udziału w zajęciach

• kształtowanie poczucia przynależności do grupy

• wdrażanie do respektowania zasad obowiązujących w grupie

• wdrażanie do uważnego słuchania

• kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego

• kształtowanie poczucia przynależności narodowej

• klasyfikowanie figur geometrycznych według kształtu i koloru

• doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie

 

Krąg tematyczny: Kiedy babcia była mała

Cele ogólne

• rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych, w tym naśladowczych i rytmicznych

• rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych i graficznych

• stwarzanie sytuacji do odczuwania radości ze wspólnej zabawy

• wdrażanie do współdziałania z grupą podczas różnych zabaw i zadań

• akceptowanie i przestrzeganie ustalonych zasad podczas zajęć i zabaw

• wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi wielkości i grubości

• rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów

• rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem polskim poprzez słuchanie literatury i wypowiedzi na jej temat

• rozbudzanie zainteresowania życiem codziennym naszych przodków

• rozwijanie percepcji wzrokowej

 

Krąg tematyczny: Czy to prawda, czy to bajka?

Cele ogólne

• rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych, w ty, naśladowczych i rytmicznych

• rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych i graficznych

• wdrażanie do rozpoznawania i nazywania podstawowych emocji

• stwarzanie sytuacji do odczuwania radości ze wspólnej zabawy

• wyrabianie umiejętności współdziałania w zabawie

• wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zajęć i zabaw

• wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich

• rozwijanie wyobraźni i myślenia

• kształtowanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości

• doskonalenie percepcji wzrokowej i pamięci

• rozwijanie mowy przez budowanie wypowiedzi

• rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej

Copyright © 2013. Przedszkole nr 15 w Mysłowicach Rights Reserved.