^
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Kto jest online

Dzisiaj15
Wczoraj87
Tygodniowo102
Miesięcznie1168
W sumie233185

Visitor Info

 • Adres IP 54.172.135.8
 • Browser: unknown
 • Browser Version: unknown
 • Operating System: unknown

Online

1
Online

wtorek, 18, styczeń 2022 05:17
godlo2
Zamierzenia dydaktyczne na miesiąc Listopad
          
 krąg tematyczny:Jestem Polką, jestem Polakiem 
Dziecko:
 • kształtuje sprawność fizyczną, zwinność i koordynację wzrokowo-ruchową podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych
 • rozpoznaje godło, hymn i barwy narodowe Polski
 • zna legendy polskie
 • rozwija umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne przygotowując repertuar z okazji Święta Niepodległości
 • tworzy teatrzyk sylwetowy do poznanego tekstu
 • wskazuje polską flagę wśród innych podobnych
 • zna sławnych Polaków
 • wyszukuje przedmioty związane z miejscem zamieszkania
 • rozpoznaje i nazywa literę „l” wielką i małą, podejmuje próby jej pisania
 • aktywnie poszukuje wiedzy na temat rodzinnej miejscowości
 • układa wyrazy z liter
 • wykorzystuje w zabawie przedmioty z recyklingu
 • posiada wiedzę o swoim miejscu zamieszkania
 • estetycznie wykonuje pracę plastyczną
 • rozumie pojęcie „stolica”
 • dostrzega różnice i podobieństwa w wyglądzie budynków
 • potrafi posługiwać się liczebnikami porządkowymi
 • zna niektóre państwa w Europie
 •  wie, jak wygląda kontur Polski
 • uczestniczy w konkursie wiedzy o Polsce
 
krąg tematyczny:Dawno, dawno temu w Polsce 
Dziecko:
 • kształtuje sprawność fizyczną, zwinność i koordynację wzrokowo-ruchową podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych
 • wyjaśnia pojęcie ojczyzna, wymienia sposoby poznawania swojego rodzimego kraju poprzez wycieczki, legendy i
 • przelicza litery w nazwach miejscowości
 • rozwiązuje zagadki logiczne dotyczące postaci lub przedmiotów z legend
 • wyróżnia figurę z tła, przelicza elementy zbioru, wskazując, ile jest obiektów
 • wykonuje ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych dotyczących ust oraz ćwiczenia ortofoniczne na dźwiękach: sss, szur, człap, plusk, chlup
 • rozpoznaje i nazywa wielką i małą literę „u”, wyróżnia obrazki, które rozpoczynają się tą głoską
 • określa wartości odżywcze miodu
 • improwizuje do muzyki
 • odczytuje liniaturę, pisze wzory literopodobne w liniaturze, pisze literę „u”
 • korzysta z kącika bibliotecznego, ogląda książki dotyczące historii kraju
 • wykazuje się pomysłowością przy wykonywaniu papierowej korony
 • wyróżnia głoskę „u” w nagłosie, śródgłosie, wygłosie wyrazów i przyporządkowuje ją do odpowiedniego schematu  paska papieru, na którym litera „u” jest na początku, w środku lub na końcu
 • układa puzzle z literą „u”
 • czyta teksty obrazkowo-literowe
 • przelicza elementy zbioru, posługując się liczebnikami głównymi w zakresie 1–6
 • dodaje i odejmuje elementy zbioru, podając wynik działania
 • uczy się reagować na zmiany tempa i rytmu i rozpoznawać budowę piosenki
 • rozwija wyobraźnię przestrzenną
 • odróżnia elementy świata rzeczywistego i fikcyjnego
 
krąg tematyczny:Niesamowita podróż w czasie 
 • kształtuje sprawność fizyczną, zwinność i koordynację wzrokowo-ruchową podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych
 • przewiduje wygląd miasta w przyszłości
 • poznaje legendę hejnału mariackiego
 • ustala kierunek, z którego dochodzi dźwięk
 • układa puzzle z widokówek
 • przedstawia i rozwiązuje zagadki pantomimiczne
 • prawidłowo artykułuje głoskę „k”
 • wykonuje ćwiczenia ortofoniczne
 • rozpoznaje i nazywa wielką i małą literę „k”
 • dobiera obrazki, których nazwy rozpoczynają się głoską „k”
 • podejmuje próby czytania sylab z poznanych liter
 • ogląda obrazy królów polskich, wyróżnia insygnia władzy – jabłko, koronę, berło
 • wyróżnia głoski w nagłosie
 • podejmuje próby pisania małej i wielkiej litery „k”
 • współdziała w zabawie konstrukcyjnej
 • opowiada historie o zamku, wypowiadając się poprawnie pod względem gramatycznym, słownikowym
 • kończy rozpoczęte zdania w sposób logiczny i poprawny gramatycznie  
 • uczestniczy w eksperymencie i wyciąga wnioski
 • zna i rozpoznaje odgłosy wydawane przez przedmioty i urządzenia techniczne
 • odróżnia sprzęty dawne od współczesnych
 • podejmuje próby czytania
 • uczestniczy w zabawach z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia
 
Copyright © 2013. Przedszkole nr 15 w Mysłowicach Rights Reserved.