^
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Kto jest online

Dzisiaj13
Wczoraj87
Tygodniowo100
Miesięcznie1166
W sumie233183

Visitor Info

  • Adres IP 54.172.135.8
  • Browser: unknown
  • Browser Version: unknown
  • Operating System: unknown

Online

1
Online

wtorek, 18, styczeń 2022 04:34
godlo2
Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze
na miesiąc październik
 
Krąg tematyczny 5. Zaczarowana jesień
 
OBSZAR FIZYCZNY
• uczestniczenie w zabawach ruchowych
• wykonywanie podstawowych ćwiczeń gimnastycznych
• wykonywanie czynności porządkowych, samoobsługowych
OBSZAR EMOCJONALNY
• dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego
• radzenie sobie z sytuacjami trudnymi emocjonalnie, np. z przegraną
• panowanie nad nieprzyjemnymi emocjami, np. podczas czekania na swoją kolej
• rozpoznawanie emocji na podstawie wyrazu twarzy
OBSZAR SPOŁECZNY
• współpraca z rówieśnikami
• nawiązywanie relacji rówieśniczych
• obdarzanie uwagą innych dzieci
• przestrzeganie zasad w grupie
OBSZAR POZNAWCZY
• rozwijanie wrażliwości zmysłowej
• rozpoznawanie i określanie smaków, identyfikowanie smaku z owocem
• identyfikacja zapisu cyfry 2
• znajomość znaczenia pojęcia ,,para”
• przekładanie jednych prawidłowości rytmicznych na inne
• zainteresowanie literą ,,m”
• znajomość znaczenia słowa ,,mandala”
• układanie jesiennych mandali
• klasyfikacja przedmiotów według wskazanego kryterium, tworzenie zbiorów
• tworzenie i układanie matematycznych rytmów
• wzbogacanie wiedzy na temat warzyw i owoców
• wyodrębnianie części jadalnych warzyw
• samodzielne wykonywanie doświadczeń z użyciem soku z czerwonej kapusty
• znajomość prac wykonywanych jesienią w ogrodzie
 
Krąg tematyczny 6. Jak dobrze być razem
 
OBSZAR FIZYCZNY
• rozwijanie wrażliwości zmysłowej
• uczestniczenie w zabawach ruchowych oraz gimnastycznych
• kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała
• kształtowanie prawidłowych chwytów dłoni
• doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
• budowanie kompetencji w zakresie komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku
OBSZAR EMOCJONALNY
• szanowanie emocji swoich i innych
• rozróżnianie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych
• nabywanie umiejętności panowania nad nieprzyjemnymi emocjami (np. podczas czekania na swoją kolej lub podczas przegranej)
• rozwijanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia
OBSZAR SPOŁECZNY
• wskazywanie ważnych wartości
• wprowadzenie w świat wartości moralnych takich jak: dobro, szacunek, tolerancja, otwartość
• współpracowanie z rówieśnikami
• obdarzanie uwagą innych dzieci
• uświadomienie, czym jest szacunek, przyjaźń  i dlaczego to jest tak ważny w odniesieniu do siebie i innych
• doskonalenie umiejętności samooceny, oceny zachowania i postaw innych z zastosowaniem adekwatnych określeń
• kształtowanie właściwych postaw i odpowiedniego zachowania w sytuacji przegranej
• odczuwanie pozytywnego wpływu innych poprzez pozytywne komunikaty słowne, terapeutyczne masażyki
OBSZAR POZNAWCZY
• wzbudzenie zainteresowania literami „e”, „E”
• przeliczanie i wzbudzenie zainteresowania liczbą „3”
• uważne słuchanie tekstów literackich i analizowanie ich treści
• wyrażanie swojego rozumienia świata w sposób werbalny i niewerbalny
• wypowiadanie się na interesujące tematy i/lub budowanie poprawnych wypowiedzi słownych
• doskonalenie kompetencji matematycznych: orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni, rozpoznawanie figur geometrycznych, przeliczanie elementów w zbiorze
 
Krąg tematyczny 7. W koronach drzew
 
OBSZAR FIZYCZNY
• uczestniczy w zabawach ruchowych
• wykonuje podstawowe ćwiczenia gimnastyczne
• wykonuje czynności porządkowe, samoobsługowe
• inicjuje zabawy konstrukcyjne
• wykazuje sprawność ciała i koordynację
OBSZAR EMOCJONALNY
• szanuje emocje swoje i innych
• uwrażliwia się na piękno przyrody
• dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego
OBSZAR SPOŁECZNY
• współpracuje z rówieśnikami
 
Krąg tematyczny 8. Jesienne kołysanki
 
OBSZAR FIZYCZNY
• wykonywanie różnych form ruchu: równoważnych, rzutnych, z czworakowaniem
• doskonalenie małej motoryki
• udział w zabawach konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiałów użytkowych, w tym naturalnych
• wykonywanie ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała
• używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania i kreślenia
OBSZAR EMOCJONALNY
• panowanie nad nieprzyjemnymi emocjami, np. podczas czekania na swoją kolej
• określanie zasad fair play
• dostrzeganie, że zwierzęta mają zdolność odczuwania, przejawia wobec nich życzliwość i troskę
OBSZAR SPOŁECZNY
• dostrzeganie wartości współpracy
• stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas wspólnej zabawy
• obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych
• respektowanie praw swoich i innych osób
OBSZAR POZNAWCZY
• poszerzanie wiedzy i zdobywanie wiadomości na temat otaczającej przyrody, poznawanie wyglądu, zwyczajów i sposobów odżywiania zwierząt leśnych
• doskonalenie analizy i syntezy sylabowej
• kształtowanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikacji, przeliczania elementów, odtwarzania układów przedmiotów i wychwytywania rytmów
• eksperymentowanie rytmem i dźwiękiem
• wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych
• zainteresowanie literę/ą „I”, „i”
• wysłuchiwanie głoski w nagłosie
Copyright © 2013. Przedszkole nr 15 w Mysłowicach Rights Reserved.