^
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Kto jest online

Dzisiaj15
Wczoraj87
Tygodniowo102
Miesięcznie1168
W sumie233185

Visitor Info

  • Adres IP 54.172.135.8
  • Browser: unknown
  • Browser Version: unknown
  • Operating System: unknown

Online

1
Online

wtorek, 18, styczeń 2022 05:15
godlo2

Krąg tematyczny 1. Znowu razem

 

OBSZAR FIZYCZNY

• aktywny udział w zabawach ruchowych, wykonywanie różnych form ruchu z przyborami i bez nich

• kształtowanie właściwych chwytów dłoni podczas czynności takich, jak sprzątanie, zabawy, rysowanie i kreślenie wzorów

• wykonywanie podstawowych ćwiczenia kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała

OBSZAR EMOCJONALNY

• rozpoznawanie i nazywanie emocji swoich i innych osób

• przedstawianie emocji i uczuć z wykorzystaniem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu

• rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, budowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie

OBSZAR SPOŁECZNY

• kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej, integracja z grupą

• współpraca z rówieśnikami w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku

• stosowanie zwrotów grzecznościowych

• znajomość zasad obowiązujących w grupie i przestrzeganie ich

• nazywanie i rozpoznawanie wartości na podstawie wysłuchanych utworów literackich,umiejętne wyciąganie wniosków

• prezentowanie swojej osoby na forum grupy

• zapoznanie z obowiązkami dyżurnego

OBSZAR POZNAWCZY

• wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, teatralnych, mimicznych

• kształtowanie umiejętności wyrażania swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego

• eksperymentowanie z rytmem i dźwiękiem, doskonalenie percepcji słuchowej

• klasyfikowanie przedmiotów według wybranej cechy, tworzenie grup pasujących do siebie przedmiotów

 

Krąg tematyczny 2. Z latawcem w przedszkolu

 

OBSZAR FIZYCZNY

• uczestniczenie w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych

• kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami

• osiąganie sprawności ciała i koordynacji przygotowującej do nauki pisania i czytania

OBSZAR EMOCJONALNY

• rozpoznawanie podstawowych emocji

• wzbudzanie pozytywnych emocji podczas badania i odkrywania świata

• kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia innych osób

OBSZAR SPOŁECZNY

• integrowanie się podczas planowania, współdziałania, przygotowywania i przeżywania wspólnej zabawy

• nawiązywanie pozytywnych relacji rówieśniczych

• respektowanie zasad obowiązujących w grupie i zasad bezpieczeństwa

OBSZAR POZNAWCZY

• określanie położenia latawca względem siebie i innych

• odtwarzanie schematu rytmicznego, eksperymentowanie rytmem

• posługiwanie się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i dorosłych

• aktywne słuchanie utworów literackich

• wzbogacanie słownictwa związane z tematyką

• rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według ich cech

• kształtowanie umiejętności tworzenia zbiorów

• wzbudzenie zainteresowania literami: litera „o”

• wzbudzanie zainteresowania zabawami badawczymi

• doskonalenie sprawności grafomotorycznej

• odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie

 

Krąg tematyczny 3.  Żegnamy lato

 

OBSZAR FIZYCZNY

uczestniczenie w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych

kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwanie się nożyczkami

osiąganie sprawności ciała i koordynacji, przygotowującej do nauki pisania i czytania

OBSZAR EMOCJONALNY

wzbudzanie pozytywnych emocji podczas badania i odkrywania świata

dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego

kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia innych osób

OBSZAR SPOŁECZNY

integrowanie się podczas planowania, współdziałania, przygotowywania i przeżywania wspólnej zabawy

nawiązywanie pozytywnych relacji rówieśniczych

respektowanie zasad obowiązujących w grupie i zasad bezpieczeństwa

OBSZAR POZNAWCZY

określanie położenie kartki papieru względem siebie i innych

odtwarzanie schematu rytmicznego, eksperymentowanie z rytmem

posługiwanie się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i dorosłych

aktywne słuchanie utworów literackich

wzbogacanie wiedzy na temat pisania listów

wzbogacanie słownictwa związane z konkretną tematyką

rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według ich cech

kształtowanie umiejętności tworzenia zbiorów

uwrażliwianie dzieci na piękno wakacyjnych krajobrazów

wzbudzenie zainteresowania literami: litera „a”, „A”

wzbudzanie zainteresowania zabawami badawczymi

doskonalenie sprawności grafomotorycznej

wskazywanie zjawisk przyrodniczych związanych z odejściem lata

wzbudzanie zainteresowania mapą podczas zabaw

odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie

 

Krąg tematyczny 4. Ziemia – nasza planeta

 

OBSZAR FIZYCZNY

udział w zabawach ruchowych integrujących grupę

uświadamianie sobie potrzeby ruchu i odpoczynku

doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej,

nabywanie gotowości do nauki pisania poprzez doskonalenie dużej i małej motoryki

nabywanie gotowości do nauki czytania poprzez doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego, oddechowego i emisyjnego

wykonywanie instrumentów muzycznych z recyklingu

OBSZAR EMOCJONALNY

dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

OBSZAR SPOŁECZNY

umiejętność współpracy w grupie

dostrzeganie problemów ekologicznych naszej planety

wskazywanie sposobów radzenia sobie z zagrożeniem naszej planety

OBSZAR POZNAWCZY

zdobycie wiedzy o naszej planecie

rozumienie znaczenia słowa „odkrywca”

wzbogacenie wiedzy na temat życia pradawnych ludzi

wzbogacenie wiedzy na temat rodzaju wód i ich różnorodności

wzbogacanie wiedzy na temat lądów

poznawanie kontynentów i części świata na mapie

okazywaniezainteresowania poznawaniem liter – „t”, „T”

stosowanie liczebników porządkowych

czynny udział w zabawach badawczych

okazywanie zainteresowania obrazem graficznym cyfry „1”

opowiadanie o uczuciach, towarzyszących odkrywaniu świata

wskazywanie zjawisk przyrodniczych, związanych z odejściem lata

wzbudzanie zainteresowania mapą podczas zabaw

odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie

Copyright © 2013. Przedszkole nr 15 w Mysłowicach Rights Reserved.