^
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Kto jest online

Dzisiaj64
Wczoraj102
Tygodniowo293
Miesięcznie1977
W sumie306266

Visitor Info

 • Adres IP 44.212.99.208
 • Browser: unknown
 • Browser Version: unknown
 • Operating System: unknown

Online

2
Online

czwartek, 25, kwiecień 2024 14:24
godlo2

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

 

Deklaracja dostępności cyfrowej
Przedszkole Nr 15 w Mysłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkole15.pl
 
Data publikacji strony internetowej: 2014.02.06
Data ostatniej istotnej aktualizacji: marzec 2022r.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, ograniczane są  do minimum i osadzane są teksty bezpośrednio na stronie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. 
 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków
 • Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Strona posiada następująceułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
  - wyróżnianie odnośników,
  - możliwości zmiany tekstu
 • Administrator/osoby odpowiedzialne za stronę dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;
Wyłączenia:
 1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 2. filmy nie są publikowane  
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.11.12.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przedszkole Nr 15 w Mysłowicach, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 222 3227. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Przedszkole Nr 15 w Mysłowicach
ul. Edmunda Osmańczyka 2
41 – 408 Mysłowice
Tel: 32 222 32 27
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Aby dostać się na teren przedszkola należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie.
 2. Aby wejść do budynku należy pokonać stopnie oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie.
 3. Budynek częściowo jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową -podjazd z przodu budynku.
 4. Budynek jest jednopoziomowy, częściowo podpiwniczony - posiada schody prowadzące do piwnicy, brak windy, pochylni, platform, informacji głosowych.
 5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego osobiście lub online.
 6. Obok bramy wjazdowej do przedszkola znajdują się miejsca parkingowe.
 7. Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.
Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinacje klawiszy:

    CTRL + F5 - ponowne załadowanie zawartości strony.

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

    TAB - przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia,

    SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia,

    ENTER - wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK,

    - przewijanie widocznej części strony.


Jak poinformować podmiot publiczny o braku dostępności

 

Informacja o braku dostępności

Taką informację może złożyć każdy. Nie musi to być Osoba ze Szczególnymi Potrzebami. Jeżeli Twoim zdaniem podmiot publiczny nie jest dostępny architektonicznie lub informacyjno-komunikacyjnie, możesz go o tym poinformować W informacji wskazujemy podmiotowi, jakie bariery mogą utrudniać osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie
z jego usług. Dzięki Tobie podmiot publiczny dowie się, co musi zmienić, żeby być dostępnym.

Kiedy informujesz

Nie ma terminu, kiedy można wysłać informację. Można to zrobić w każdym czasie.

Gdzie informujesz

Informacje przesyłasz do podmiotu publicznego, który twoim zdaniem nie jest dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Jak poinformować o braku dostępności?

Przygotuj informacje potrzebne do złożenia informacji:

 • Nazwa i adres podmiotu publicznego, do którego składasz informację;
 • Twoje imię i nazwisko;
 • Twoje dane kontaktowe –  na przykład numer telefonu, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej;
 • Jakie trudności może napotkać osoba ze szczególnymi potrzebami;
 • Zaproponuj, w jaki sposób podmiot publiczny może być dostępny (ale nie jest to wymagane);
 • Podaj, w jaki sposób można się z Tobą kontaktować. Może to być na przykład telefon, list, e-mail lub platforma ePUAP;
 • Jeśli chcesz otrzymać potwierdzenie przyjęcia informacji, przygotuj adres e-mail.

Jak złożyć wniosek o zapewnienie dostępności podmiotu publicznego?

Kiedy masz prawo złożyć wniosek?

Jeżeli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami lub opiekunem prawnym takiej osoby,
a podmiot publiczny nie zapewnia dostępności, masz prawo złożyć wniosek do tego podmiotu o zapewnienie dostępności. Pamiętaj jednak, że aby złożyć taki wniosek musisz być osobą ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawicielem ustawowym (np. rodzicem lub  opiekunem prawnym) oraz musisz posiadać interes faktyczny, czyli rzeczywistą potrzebę skorzystania
z usług podmiotu publicznego.

 

Do kogo składasz wniosek na brak dostępności?

Do podmiotu publicznego, z którego usług chcesz skorzystać Ty lub osoba ze szczególnymi potrzebami, pozostająca pod Twoją opieką. Dzięki Twojemu wnioskowi podmiot dowie się, co musi zmienić, żeby być dla Ciebie dostępny.

Co musisz napisać we wniosku?

Musisz podać takie dane, jak:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy; czyli Twoje imię i nazwisko, adres, ewentualnie numer telefonu i adres e-mail (jeśli posiadasz),
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym, czyli co przeszkadza Ci lub osobie ze szczególnymi potrzebami, pozostającej pod twoją opieką w korzystaniu w pełni z usług danego podmiotu publicznego,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą, czyli jak można się z Toba skontaktować,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, czyli w jaki sposób według Ciebie należałoby zlikwidować istniejącą barierę

Przygotuj dane do złożenia skargi (załącznik nr 1)

 • Nazwa i adres Przedszkola, na który chcesz złożyć skargę;
 • Twoje imię i nazwisko;
 • Twoje dane kontaktowe– w zależności od tego, jak chcesz, aby Placówka się z Tobą skontaktowała: na przykład numer telefonu, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej;
 • Informacja o tym, dlaczego potrzebujesz skorzystać z usługi podmiotu publicznego
 • Informacja o tym, dlaczego jest Ci trudno to zrobić;
 • Jeśli jesteś przedstawicielem ustawowym (np. rodzicem lub opiekunem prawnym), przygotuj dokumenty, które to potwierdzają;
 • Możesz zaproponować, w jaki sposób podmiot publiczny ma być dla ciebie dostępny;
 • Jeśli nie chcesz podać więcej informacji niż te, które były we wniosku, wystarczy, że jego kopię dołączysz do skargi i wskażesz dane kontaktowe;
 • Jeśli chcesz otrzymać potwierdzenie przyjęcia wniosku, przygotuj także adres e-mail.

Jak złożyć skargę na brak dostępności ?

Kiedy masz prawo złożyć skargę?

Jeśli  złożyłeś wniosek o zapewnienie dostępności do podmiotu publicznego, a podmiot ten dostępności nie zapewnił lub nie zapewnił Ci dostępu alternatywnego to masz prawo złożyć skargę na brak dostępności.   Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami masz 30 dni na złożenie skargi od daty upływu terminu na zapewnienie dostępności  przez organ na złożony uprzednio przez Ciebie został złożony wniosek o zapewnienie dostępności.

Do kogo składasz skargę na brak dostępności?

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - rozpatrywanie skarg na brak dostępności podmiotów publicznych należy do zadań Dyrektora Przedszkola. Skargi powinny być składane do Dyrektora Przedszkola.

Co musisz napisać w skardze? (załącznik 2)

Według Ustawy zakres danych jest podobny, jak te podane we wniosku o zapewnienie dostępności. Czyli musisz podać takie dane, jak:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy; czyli Twoje imię i nazwisko, adres, ewentualnie numer telefonu i adres e-mail (jeśli posiadasz),
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym, czyli co przeszkadza Ci
  w korzystaniu w pełni z usług danego podmiotu publicznego,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą, czyli jak można się z Toba skontaktować,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, czyli w jaki sposób według Ciebie należałoby zlikwidować istniejącą barierę (Jeśli do skargi załączasz kopię wniosku o zapewnienie dostępności to nie musisz pisać tego jeszcze raz).

Do pobrania:

załącznik nr 1 i nr 2

Copyright © 2013. Przedszkole nr 15 w Mysłowicach Rights Reserved.