^
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Kto jest online

Dzisiaj105
Wczoraj86
Tygodniowo191
Miesięcznie3024
W sumie230031

Visitor Info

 • Adres IP 52.205.167.104
 • Browser: unknown
 • Browser Version: unknown
 • Operating System: unknown

Online

2
Online

wtorek, 30, listopad 2021 21:15
godlo2

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

 

Deklaracja dostępności cyfrowej
Przedszkole Nr 15 w Mysłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkole15.pl
 
Data publikacji strony internetowej: 2014.02.06
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.11.11.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, ograniczane są  do minimum i osadzane są teksty bezpośrednio na stronie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. 
 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków
 • Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Strona posiada następująceułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
  - wyróżnianie odnośników,
  - możliwości zmiany tekstu
 • Administrator/osoby odpowiedzialne za stronę dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;
Wyłączenia:
 1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 2. filmy nie są publikowane  
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.11.12.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przedszkole Nr 15 w Mysłowicach, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 222 3227. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Przedszkole Nr 15 w Mysłowicach
ul. Edmunda Osmańczyka 2
41 – 408 Mysłowice
Tel: 32 222 32 27
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Aby dostać się na teren przedszkola należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie.
 2. Aby wejść do budynku należy pokonać stopnie oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie.
 3. Budynek częściowo jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową -podjazd z przodu budynku.
 4. Budynek jest jednopoziomowy, częściowo podpiwniczony - posiada schody prowadzące do piwnicy, brak windy, pochylni, platform, informacji głosowych.
 5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego osobiście lub online.
 6. Obok bramy wjazdowej do przedszkola znajdują się miejsca parkingowe.
 7. Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.
Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinacje klawiszy:

    CTRL + F5 - ponowne załadowanie zawartości strony.

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

    TAB - przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia,

    SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia,

    ENTER - wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK,

    - przewijanie widocznej części strony.


 
Copyright © 2013. Przedszkole nr 15 w Mysłowicach Rights Reserved.