^
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Kto jest online

Dzisiaj94
Wczoraj104
Tygodniowo508
Miesięcznie2595
W sumie265720

Visitor Info

  • Adres IP 3.236.47.240
  • Browser: unknown
  • Browser Version: unknown
  • Operating System: unknown

Online

1
Online

piątek, 27, styczeń 2023 20:44
godlo2
REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY 2022/2023
DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W MIEŚCIE MYSŁOWICE
 
Szanowni Państwo,
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice na rok szkolny 2022/2023.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 zostały określone Zarządzeniem Nr 31/22 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice (Załącznik nr 1).
System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 1 i  2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) oraz Uchwałą
Nr XXXIII/488/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Mysłowice (Załącznik nr 2),  z późniejszymi zmianami (Załącznik nr 3).
Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/ Opiekunowie prawni składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. W przypadku, gdy Rodzic/ Opiekun prawny nie złoży deklaracji w ww. terminie, dziecko traci status kontynuującego wychowanie przedszkolne. W tej sytuacji, aby dziecko nadal realizowało wychowanie przedszkolne konieczne będzie wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym i złożenie wniosku.
 
Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach prowadzone jest na wniosek Rodzica/ Opiekuna prawnego za pomocą systemu elektronicznego i rozpocznie się 1 marca 2022 r.
Formularz wniosku będzie dostępny w dniu 1 marca 2022 r. pod adresemwww.myslowice.przedszkola.vnabor.pl,  gdzie Rodzice/Opiekunowie prawni  będą mogli zapoznać sięz ofertą każdego przedszkola.
 
Poniżej  publikujemy terminy rekrutacji do przedszkoli i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów .
 
Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego
 
Lp.
 
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.
Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego
 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego
 
X
2.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 1 marca 2022 r. godz. 8.00                      do 15 marca 2022 r.             do godz. 15.00
od 1 czerwca 2022 r. godz. 8.00                        do 9 czerwca 2022 r. do godz. 15.00
3.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ustawy
 z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
od 1 marca 2022 r.
do 17 marca 2022 r.
 
od 1 czerwca 2022 r.
do 9 czerwca 2022 r.
 
4.
Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
31 marca 2022 r.
 
20 czerwca2022 r.
 
5.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
od 31 marca  2022 r.             do 8 kwietnia 2022 r.
od 20 czerwca 2022 r.    do 24 czerwca 2022 r.
6.
Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
13 kwietnia 2022 r.
 
29 czerwca 2022 r.
 
 
Kryteria ustawowe pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, mające jednakową wartość, zawarte w art. 131 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. : Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.):
1) wielodzietność rodziny kandydata - sposób udokumentowania: „Oświadczenie o wielodzietności    
    rodziny”;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - sposób udokumentowania: „Oświadczenie
    o samotnym wychowywaniu dziecka”;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 
Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego – postępowania uzupełniającego:
 
Lp.
Nazwa kryterium
Sposób udokumentowania
Liczba punktów
1.
Kandydat obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących /studiujących/, uczących się w trybie dziennym lub kandydat rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego /studiującego/uczącego się
 
 
oświadczenie o zatrudnieniu /kontynuacji nauki
32
2.
Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru w roku szkolnym, na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne
oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola
16
3.
Kandydat będący pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za wyjątkiem świadczeń jednorazowych
oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola
8
4.
Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie rekrutacyjne ubiegał się o przyjęcie do przedszkola i nie został przyjęty
oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola
4
5.
Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie rekrutacyjne uczęszczał do żłobka.
oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola
1

 

W przypadku braku możliwości elektronicznego zapisu dziecka do przedszkola, mogą Państwo wydrukować wniosek, który znajduje się poniżej.
Wypełniony wniosek i ew. oświadczenia należy dostarczyć do przedszkola wybranego z pierwszej preferencji do dnia 15 marca do godz. 15.00.
Dokumenty do pobrania:

Copyright © 2013. Przedszkole nr 15 w Mysłowicach Rights Reserved.