^
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Kto jest online

Dzisiaj67
Wczoraj102
Tygodniowo296
Miesięcznie1980
W sumie306269

Visitor Info

  • Adres IP 44.212.99.208
  • Browser: unknown
  • Browser Version: unknown
  • Operating System: unknown

Online

2
Online

czwartek, 25, kwiecień 2024 15:11
godlo2

PROJEKTY, PROGRAMY, AKCJE I INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU to m.inn:

 

#lekcjaHIGENY- WIRUSOOCHRONA

                                                                                                                            

Akcja ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w przedszkolu poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych.
Podczas zajęć dzieci przypomną sobie o  przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócą uwagę na
znaczącą rolę higieny w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusów.
 

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

                             

Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski 
oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.
Poprzez realizację zadań tematycznych dzieci poznają historię państwa polskiego,
jego symbole narodowe, tradycje, zwyczaje czy obrzędy ludowe.
 

OTO HAŁABAŁA, ZNA GO POLSKA CAŁA

                                                                            

 

Cel główny projektu: wprowadzenie dzieci  świat literatury dziecięcej,
rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, promowanie czytelnictwa, wzbogacanie ogólnej wiedzy  o świecie.

BLIŻEJ PIESKA

                                      

Podczas realizacji projektu dzieci będą mogły nieść pomoc
potrzebującym zwierzakom oraz nauczą się właściwego zachowania wobec nich.
 

MAGICZNA MOC BAJEK

                                   

Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój,
kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych
u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

 

AKADEMIA ZDROWEGO UŚMIECHU

Centrum Stomatologii Dziecięcej i Ortodoncji.

                                                                                                                          

Korzyści płynące z uczestnictwa  w warsztatach edukacyjne z zakresu higieny jamy ustnej:
v  Certyfikat „Akademii Zdrowego Uśmiechu”
v  Wzbogacenie programu edukacyjnego przedszkola
v  Poprawa higieny jamy ustnej Dzieci poprzez edukację prawidłowego mycia zębów
v  Udział w badaniu naukowym stanu uzębienia Dzieci w województwie śląskim
v  Sprawdzenie stanu uzębienia Przedszkolaków i przekazanie wyników badań Rodzicom
v  Możliwość przeprowadzenia fluoryzacji (oszczędność czasu Rodziców)
v  Nauka poprzez zabawę, przełamanie strachu przed dentystą
v  Zwiększenie świadomości wpływu „śmieciowego jedzenia” na stan uzębienia oraz organizm Dzieci
 
 

 

ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK DLA ZWIERZAKÓW ZE SCHRONISKA W SOSNOWCU

                               

 

Celem  tej akcji społecznej  jest nie tylko zebranie plastikowych nakrętek, których sprzedaż
pozwoli zakupić dodatkową karmę i lekarstwa dla przebywających w schronisku zwierząt,  
ale również zwrócenie uwagi na los zwierząt w schronisku, na ich cierpienie i związane z tym moralne powinności człowieka.
 
 
 

"KUP PAN SZCZOTKĘ!"/ "OPATRUNEK NA RATUNEK"

                                                                                    

 

Przy współpracy z Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio podejmujemy działania,
które mają na celu rozwijanie empatii, uczą większej wrażliwości na potrzeby
i problemy innych ludzi  a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej.
 
MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY
                                                               
 
Celem głównym tego miedzynarodowego projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy z przedszkolami  w całej Polsce i za granicą.
Cele szczegółowe:
a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
f) propagowanie praw dziecka;
g) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
h) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
 i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
 j) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
 k) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
l) promocja placówki oświatowej;
m)rozwijanie współpracy między nauczycielami;
n) kształcenie na odległość.
 

"Z uśmiechem do higienicznych nawyków"

                          

Ta ogólnopolska akcja ma zachęcić do kształtowania poprawnych nawyków higienicznych i dbania o własne zdrowie. 

 

DZIECIAKI MLECZAKI

                                                               

Dzieciaki Mleczaki jest wyjątkowo prostym, kolorowym i ciekawym projektem skierowanym do najmłodszych dzieci.
Dzieci go lubią, utożsamiają się z mlecznymi bohaterami, bawią się i uczą o tym, jak ważne jest mleko.
Program realizowany jest dzięki wsparciu ze środków Funduszu Promocji Mleka oraz środków Polskiej Izby Mleka.
Objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

 

MAMO,TATO WOLĘ WODĘ

                                                                                                     

Nasze przedszkole zaangażowało się w edukacyjny projekt „Mamo, Tato, wolę wodę!” którego partnerami merytorycznymi są Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka.
Dzięki materiałom edukacyjnym opracowanym przez ekspertów, nasze przedszkolaki, odkrywają poprzez zabawę fascynujący świat wody. Podczas zajęć dzieci mają okazję poznać zasady zdrowego żywienia, poszerzyć swoją wiedzę na temat roli wody w przyrodzie oraz dowiedzieć się więcej o jej właściwościach, zastosowaniach i sposobach oszczędzania.
Bierzemy  udział we wszystkich edycjach  programu. Można zajrzeć do serwisu internetowego www.wolewode.pl zawierający kompendium wiedzy o zdrowym żywieniu i rozwoju dzieci, z zabawami i grami, zachęcającymi najmłodszych do picia wody.

DZIECINSTWO  BEZ  PRÓCHNICY

 
                                      
 
W ramach edukacji pośredniej nasi nauczyciele będą brali udział w szkoleniach, na których dowiedzą się, jak skutecznie wyrabiać prawidłowe nawyki zdrowotne u podopiecznych.
Przedszkole otrzymaja też pakiet materiałów i pomocy dydaktycznych, które pomogą nauczycielom prowadzić zajęcia dla dzieci z zakresu profilaktyki stomatologicznej. Są to m.in. scenariusze zajęć pokazujące, jak w formie zabawy zachęcać do dbania o czystość i zdrowie zębów, a także filmy edukacyjne o tym, jak prawidłowo myć zęby.
Przedsięwzięcie jest realizowane przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (w partnerstwie z ośmioma uczelniami medycznymi) dzięki środkom Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz dotacji ministra zdrowia.
Szczegóły dot. projektu i procedury zgłoszeń dostępne są na stronie projektu "Dzieciństwo bez próchnicy" - www.zebymalegodziecka.pl. Udział w projekcie jest bezpłatny.
                                                 
 

KUBUSIOWI   PRZYJACIELE  NATURY

                                                                

Jak co roku nasze przedszkole bierze udział w kolejnej  edycji Programu Kubusiowi Przyjaciele Natury,
który  przyczynia  się do powstania większej świadomości ekologicznej wśród Dzieci i Dorosłych .
Organizatorami są  – firma Tymbark i marka Kubuś wraz z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska.
Udział w poprzednich edycjach zaowocował przyznaniem w kolejnych latach CERTYFIKATU.
Mamy nadzieje, że w tym roku będzie podobnie.

 

AKADEMIA  ZDROWEGO  PRZEDSZKOLAKA

                                                                     

Akademia Zdrowego Przedszkolaka to projekt społeczno-edukacyjny.
Ma on celu utrwalenie wśród rodziców, dzieci oraz personelu przedszkolnego wiedzy o tym, jak zdrowo się odżywiać,
jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w domu i poza nim, jak zapobiegać chorobom oraz minimalizować ich skutki,
a także jak dbać o odporność dzieci w okresie wzmożonej zapadalności na grypę i przeziębienia.
 
 

AKADEMIA  AQUAFRESH

                                                                                                

Jest to jeden z największych programów profilaktyki higieny jamy ustne realizowanych w Polsce.

 

CAŁA   POLSKA  CZYTA  DZIECIOM

                                        

 

Bierzemy również udział w Akcji Fundacji ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom - promująca czytanie dzieciom literatury. 

 

ZBIERAMY  NAKRĘTKI DLA CHOREJ ALICJI

Kontynuujemy zbiórkę nakrętek dla chorej dziewczynki w celu opłacenia kursu rehabilitacyjnego.

 

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

                                                             

Przedszkole nr 15 przystąpiło do realizacji programu przedszkolnej edukacji antynikotynowej  „Czyste powietrze wokół nas”
 ZAŁOŻENIA PROGRAMU:
•Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
•Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.
•Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antynikotynowych.
•Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy
ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
•Program może być rozszerzony na środowisko lokalne. 
 

UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ

                                                                                                  

Ogólnopolski Program „Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa skierowana do szeroko rozumianej edukacji,
która pokazuje,  że nauka kodowania jest bardzo ważna dla wszechstronnego rozwoju dziecka,
a przy tym nie musi być ani trudna, ani nieciekawa. 
 
 

„MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”

                                        

Celem udziału w tej kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego,
w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów
w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.

 

 

PRZYJACIEL (NIE) POTRZEBNEJ KSIĄŻKI

                           

Jest to ogólnopolski  projekt czytelniczy skierowany dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców
mający na celu zachęcenie dorosłych do dzielenia się przeczytanymi, niepotrzebnymi już książkami.

EKOKULTURALNE PRZEDSZKOLE

                                                        

Udział w tym ogólnopolskim projekcie ma na celu podejmowanie różnorodnych akcji
na rzecz naszej planety, aby już od najmłodszych lat zaszczepiać w dzieciach chęć do działania
i pokazać, że każdy ma wpływ na kondycję Ziemi i jest za nią odpowiedzialny.
 
LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
 
                
 
Jest to ogólnoplski projekt edukacyjny, który ma na celu:
rozbudzenie dziecięcej wyobraźni, kształtowanie sprawności manualnej,
wzmacnianie poczucia sprawstwa oraz przybliżenie tradycji świąt Bożego Narodzenia.
 
KSIĄŻKA (DLA) PRZEDSZKOLAKA
 
                                                                              
 
Jest to projekt czytelniczy mający na celu zachęcenie nauczycieli
do podejmowania działań promujących czytelnictwo wśród przedszkolaków. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2013. Przedszkole nr 15 w Mysłowicach Rights Reserved.