^
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Kto jest online

Dzisiaj68
Wczoraj102
Tygodniowo297
Miesięcznie1981
W sumie306270

Visitor Info

  • Adres IP 44.212.99.208
  • Browser: unknown
  • Browser Version: unknown
  • Operating System: unknown

Online

1
Online

czwartek, 25, kwiecień 2024 15:18
godlo2
PROCEDURA ODBIORU DZIECI Z PRZEDSZKOLA
 
      Przedszkole ponosi pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dziecka podczas pobytu w przedszkolu. Dlatego też, celem zapewnienia bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu, ustala się następujące procedury dotyczące przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola oraz zasady dotyczące zachowania w ogrodzie przedszkolnym. Dziecko powinno być przyprowadzone i odebrane z przedszkola przez Rodziców ( prawnych opiekunów ) lub upoważnioną
( na piśmie) przez nich osobę, zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo.
Poniższe procedury dotyczą nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i Rodziców lub prawnych opiekunów oraz osób upoważnionych.
1. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola i odbierane przez Rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby przez nich pisemnie upoważnione.
2. Osobą upoważnioną od do odbioru dziecka z przedszkola musi być osoba pełnoletnia.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) na początku roku szkolnego składają pisemne oświadczenie o osobach na stałe upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.
4. W szczególnych sytuacjach dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez inne osoby dorosłe zdolne do podejmowania czynności prawnych upoważnione na piśmie przez Rodziców, z wcześniejszym poinformowaniem o tym fakcie Dyrekcji przedszkola. Upoważnienie takie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.
5. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka z przedszkola powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela.
6. Nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia dziecka do sali do chwili odebrania  przez Rodziców lub osobę upoważnioną.
 
 DZIECI  CHORE
    Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką nie są przyjmowane do przedszkola. Prosimy o nie przyprowadzanie dzieci przeziębionych. Katar to także choroba. Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.
Jeżeli dziecko źle się poczuje w trakcie pobytu w przedszkolu, natychmiast rodzice zostaną o tym powiadomieni. W związku z tym należy pamiętać o uaktualnianiu numerów telefonów, które zostały podane w kartach zgłoszenia dziecka do przedszkola
 
ODZIEŻ
      Dzieci powinny być ubierane w wygodne i praktyczne ubranka tj. odzież, która nie krępuje dziecka i w której może się pobrudzić ( np. podczas zajęć plastycznych lub zabaw w ogrodzie). Prosimy także ubierać dzieci stosownie do pogody i mieć na uwadze, że dziecko praktycznie każdego dnia powinno korzystać z pobytu na powietrzu. 
 
Copyright © 2013. Przedszkole nr 15 w Mysłowicach Rights Reserved.