^
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Kto jest online

Dzisiaj33
Wczoraj79
Tygodniowo245
Miesięcznie1960
W sumie308736

Visitor Info

  • Adres IP 44.200.86.95
  • Browser: unknown
  • Browser Version: unknown
  • Operating System: unknown

Online

1
Online

czwartek, 30, maj 2024 13:56
godlo2

♦♦♦

Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na drukach według wzorów określonych przepisami (MEN-I/54/2), na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych. Dokument o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej zawiera informacje dotyczące:
1.    Opanowania wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w obszarze:
o    umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej,
o    umiejętności matematycznych i gotowości do nauki czytania i pisania,
o    sprawności motorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
o    samodzielności, w tym umiejętności wykonywania czynności samoobsługowych
2.    Potrzeb rozwojowych dziecka, w tym zauważonych predyspozycji, uzdolnień  i zainteresowań.
3.    Dodatkowych spostrzeżeń o dziecku.
Zawarte są w nim także informacje o podjętych lub potrzebnych działaniach wspierających potrzeby dziecka oraz wskazówki dla rodziców.
Wydana rodzicom informacja oznaczona jest datą, podpisana przez nauczyciela i dyrektora przedszkola.
Rodzice po otrzymaniu tej informacji mogą przekazać ją szkole, w której dziecko rozpocznie naukę, jeśli uznają, że zawarte w niej uwagi pomogą w dalszej pracy z dzieckiem. 

♦♦♦

 

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 15 w Mysłowicach Rights Reserved.